sav_winery_cmyk_white.png

Koopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De webshop bij www.savwinery.com is ontwikkeld door SAV Winery AB en SAV Winery AB draagt de algemene verantwoording voor deze dienst. Het in Zweden geregistreerde organisatienummer van SAV Winery AB is 556514-0521. 

De op www.savwinery.com getoonde koopvoorwaarden en policy's gelden voor het gebruik van onze diensten, aanschaf van producten en verwerking van uw geregistreerde gebruikersgegevens.  Door goedkeuring van de koopvoorwaarden tijdens betaling accepteert u de voorwaarden die van toepassing zijn tijdens de betalingsprocedure. 

Om de inhoud op onze website te bekijken en om een product te kopen moet u minstens 20 jaar oud zijn en ook de bevoegdheid hebben om een product aan te schaffen volgens de door ons toegepaste voorwaarden. 

Om op onze webshop een product te kopen bent u verplicht om uw betalingsgegevens op correcte wijze te registreren. Het is absoluut niet toegestaan om een andere koper aan te geven dan de persoon die de bestelling plaatst. Om te voldoen aan wetgeving inzake leeftijd die in sommige landen werkzaam is, moet u voor de aanschaf van onze producten uw BSN-nummer opgeven. Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wordt verwezen naar “Bewaring van persoonsgegevens”. 

IMMATERIËLE MIDDELEN

Al het materiaal in de vorm van fotografieën, tekst en video's op onze website www.savwinery.com wordt beschermd door copyright, bescherming van het handelsmerk of bescherming door andere immateriële rechten. Het materiaal mag zonder schriftelijke toestemming van SAV Winery AB niet in andere samenhang worden gebruikt dan op www.savwinery.com. Het is NIET toegestaan om materiaal dat onder eigendomsrecht van SAV Winery AB staat te kopiëren, wijzigen, distribueren, publiceren of het materiaal op andere wijze te benutten. 

BESTELLEN

De producten die bij www.savwinery.com verkrijgbaar zijn worden verkocht tegen de daar vermelde prijzen en zo lang het product uit magazijn leverbaar is. SAV Winery AB behoudt zich het recht voor om een bestelling gedeeltelijk of in zijn geheel te weigeren indien het product niet uit magazijn leverbaar is, of indien het product in zijn geheel uit het sortiment zal worden verwijderd. SAV Winery AB behoudt zich het recht voor op eventuele drukfouten met betrekking tot prijzen of andere voorwaarden. 

Een bestelling wordt als bindend beschouwd zodra wij de bestelling hebben bevestigd en een bestellingsbevestiging per email aan u hebben opgestuurd. Onder normale omstandigheden versturen wij de bestellingsbevestiging binnen een uur vanaf het tijdstip voor de bestelling. Indien bij de bestelling een ongeldig of onjuist emailadres is vermeld zal de bestelling alsnog gelden. 

LEVERING

Na bevestiging van de bestelling zullen uw producten door een door SAV Winery AB in vertrouwen genomen transportbedrijf worden afgeleverd. Neem in acht dat levering naar Zweden en andere monopoolmarkten niet mogelijk is. Normale levertijd is 1-4 dagen. Indien levering binnen de normale levertijd niet mogelijk is zal SAV Winery AB u zo spoedig mogelijk informeren inzake een nieuwe levertijd. In geval van vertraging die wordt veroorzaakt vanwege het feit dat het product niet direct uit magazijn leverbaar is, heeft u als klant de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren.

 

Neem in acht dat dit NIET geldt in geval van vertragingen die door het expeditiebedrijf zijn veroorzaakt, of door andere omstandigheden die SAV Winery AB niet had kunnen voorzien. 

Indien er geen levering kan plaatsvinden omdat de ontvanger niet bereikbaar is op het tijdstip van levering, zult u aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra onkosten om de levering te voltooien. Deze aansprakelijkheid geldt ook indien de levering niet kan plaatsvinden vanwege onvolkomen legitimatiecontrole. In geval van een niet bezorgde levering volgens bovenstaande bent u ervoor aansprakelijk om met ons contact op te nemen voor een nieuwe levering. Indien u na 7 dagen vanaf de oorspronkelijke levertijd nog geen contact met SAV Winery AB hebt opgenomen, heeft SAV Winery AB het recht om de goederen op uw kosten naar het magazijn te retourneren. 

LEEFTIJD & LEGITIMATIE

Een levering kan alleen voor ontvangst worden ondertekend door een persoon die 20 jaar of ouder is. Indien een bode in vertrouwen wordt genomen om de verzending op te halen, moeten zowel de legitimatie van de ontvanger en die van de bode worden getoond en beiden dienen 20 jaar of ouder te zijn. 

TRANSPORTBESCHADIGINGEN

Indien uw bestelling in een beschadigde verpakking wordt geleverd, of indien de goederen in de verpakking zijn beschadigd, is het van belang dat u dit zo spoedig mogelijk aanmeldt via reklamation@savwinery.com. In geval van transportbeschadiging die van invloed is op de goederen, zullen zij deze kosteloos vervangen door een nieuwe levering van de goederen. Indien de klacht van toepassing is op de uitwendige verpakking, is het van belang dat u de beschadigde verpakking na levering direct fotografeert VOORDAT deze wordt geopend, zodat wij de zaak bij de expediteur aanhangig kunnen maken. 

BETALING

U kunt ons betalen met VISA en Mastercard via Stripe (lees meer op www.stripe.com), en via PayPal in alle voor levering goedgekeurde landen binnen de EU. In Nederland kan ook iDeal worden gebruikt (lees meer op www.ideal.nl) In de huidige situatie accepteren wij geen contante betaling, of betaling tegen factuur. 

HERROEPINGSRECHT

Indien u om de een of andere reden spijt hebt van de aankoop bij ons, kunt u binnen 14 dagen vanaf de ontvangst van de levering vanuw aankoop afzien, zonder opgave van een reden. Een voorwaarde is dat het product ongebruikt is en dat de verpakking niet is verbroken. 

Wanneer u van uw aankoop afziet, dient u contact op te nemen met reklamation@savwinery.com en in uw bericht duidelijk uw naam, adres en bestelnummer te vermelden. De goederen moeten in het gegeven geval binnen 14 dagen vanaf uw geregistreerde terugboeking worden geretourneerd en u bent aansprakelijk voor de vrachtkosten en het gebruik van een geschikte verpakking. Terugbetaling van uw aankoop geschiedt volgens de betaalmethode die voor de betaling werd gebruikt. 

GARANTIE

SAV Winery AB produceert wijn van hoge kwaliteit en om deze reden hechten wij er veel waarde aan dat de producten die u van ons koopt van goede kwaliteit zijn. Indien u een product van ons koopt dat niet goed smaakt of dat andere gebreken heeft, dan vergoeden wij u kosteloos met een nieuw product of u krijgt uw geld terug. Een klacht inzake een product moet worden ingediend via reklamation@savwinery.com

Wij vergoeden u alleen voor het/de direct gebrekkige product/producten en niet voor eventuele kosten of schade in verband ermee. 

BELASTING

SAV Winery AB is ervoor verantwoordelijk dat alle van betrekking zijnde belastingen en accijnzen op correcte wijze worden betaald in overeenkomst met de wetgeving en de bepalingen van de EU. 

DATABESCHERMING

Het is absoluut verboden om www.savwinery.com te gebruiken op een manier die de site kan overbelasten of de gebruikerservaring nadelig kan beïnvloeden. Het is ook niet toegestaan om in te loggen met gebruikersgegevens van een andere persoon. Pogingen om op één of andere wijze ons platform te hacken of pogingen om informatie te manipuleren zullen bij de politie worden aangemeld. 

OVERTREDINGEN VAN DE KOOPVOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om verkoop te weigeren aan personen die eerder uitgevoerde bestellingen niet op correcte wijze hebben betaald, of personen die de functie van de site op een of andere wijze hebben misbruikt. Het bewust aangeven van onjuiste leeftijdsgegevens kan er ook toe leiden dat een aankoop door ons wordt geweigerd. 

WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

De voorwaarden die worden beschreven op www.savwinery.com kunnen na verloop van tijd worden aangepast al naar gelang wijzigingen in de wet, nieuwe bepalingen of overheidsbesluiten. Indien een wijziging van invloed is op een lopende bestelling heeft u het recht om de bestelling te annuleren met verwijzing naar de verandering van de voorwaarden. Indien een dergelijke annulering niet aan ons wordt medegedeeld, gaan wij ervan uit dat u de nieuwe voorwaarden aanvaardt. 

FORCE MAJEURE

SAV Winery AB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en niet bezorgde leveringen welke zijn veroorzaakt door omstandigheden die wij niet hadden kunnen voorzien, of waar externe factoren van invloed zijn op onze mogelijkheden om aan een levering te voldoen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld oorlog, brand, arbeidsconflicten/stakingen, communicatieproblemen of overheidsmaatregelen die onze mogelijkheden beperken. In dergelijke gevallen moet SAV Winery AB u op de hoogte brengen van de ontstane situatie en op welke wijze dit uw bestelling zal beïnvloeden. Indien de vertraging meer dan 3 maanden bedraagt hebben zowel uzelf als SAV Winery AB het recht om de aankoop te annuleren. 

TWISTEN

Twisten moeten in eerste instantie worden opgelost door middel van overleg en onderhandeling. Indien zich situaties voordoen die het niet mogelijk maken om een geschikte regeling te treffen, dan moet de twist worden beslist door de Zweedse rechtbank. 

ALCOHOL

Onze producten bevatten alcohol en dienen met mate te worden verteerd. Overmatige consumptie van alcohol kan ernstige schade aan uw gezondheid veroorzaken. SAV Winery AB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die is veroorzaakt door consumptie van onze producten. 

Drink met mate! Vanuit alle perspectieven!

© 2020 SAV Winery