sav_winery_cmyk_white.png

Privacy policy

OVER SAV WINERY EN PRIVACYBELEID

SAV Winery AB heeft meer informatie nodig ter verificatie van uw leeftijd en om de bestelde waren op het door u aangegeven adres te leveren. Informatie die direct van toepassing is op de levering van uw bestelling zal worden doorgegeven aan de door ons gebruikte transportonderneming. Wij volgen alle Europese bepalingen en wetgevingen, de databeschermingsrichtlijn 95/46/EG ter bescherming van integriteit en om uw informatie op zodanige wijze te beschermen dat deze alleen wordt gebruikt voor noodzakelijke activiteiten of activiteiten die actief door u zijn bevestigd. 

VERGARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u voor onze producten een bestelling plaatst, of wanneer u op de een of andere manier met onze klantendienst communiceert, kan het zijn dat u persoonlijke informatie moet verstrekken. Zoals:

-Naam
-BSN-nummer
-Adres
-Telefoonnummer

Wat betreft overige vergaring van informatie via onze website en via cookies kunt u meer lezen in ons Cookiebeleid. 

WETTELIJKE GEGROND

Wanneer u onze producten bestelt, en zodoende onze voorwaarden accepteert, verwerken wij uw persoonsgegevens op een manier die nodig is om te kunnen voldoen aan de toezeggingen ten aanzien van de levering die u redelijkerwijs van ons kunt verwachten. 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het kan zijn dat we voltooide leveranties opvolgen om ons een beter beeld van onze klanten te vormen en de manier waarop zij onze producten ervaren. Tenzij u dit actief afwijst kunnen wij tevens contact met u opnemen via email, per telefoon of via sociale media. Uw gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden die geen actief onderdeel van uw bestelling of de marketing van SAV Winery vormen. 

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

SAV Winery AB volgt de actuele wetgeving inzake opslag van persoonsgegevens en neemt de benodigde maatregelen om uw persoonsgegevens op veilige wijze te verwerken en te bewaren. Na aankoop van onze producten worden uw gegevens maximaal een jaar bewaard als waarborg dat aan alle garanties kan worden voldaan. Indien u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, zullen uw gegevens worden bewaard zolang u uw abonnement niet heeft opgezegd.

 

N.B. Wat betreft de nieuwsbrief bewaren we alleen uw naam en uw emailadres. 

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij waarborgen dat uw persoonsgegevens nooit en te nimmer zonder  uw persoonlijke goedkeuring zullen worden overgedragen of verkocht aan derden. Gegevens kunnen wel eventueel worden doorgegeven aan overheidsinstanties teneinde SAV Winery de mogelijkheid te bieden om aan de wettelijke verplichtingen binnen de van toepassing zijnde jurisdictie te voldoen. 

UITTREKSEL PERSOONSGEGEVENS

U kunt wanneer dan ook een compleet uittreksel van ons register aanvragen om te zien welke informatie wij in ons register hebben opgeslagen. 

VERWIJDERING UIT REGISTER

U kunt een aanvraag indienen om uit het register te worden geschrapt, of om als anoniem te worden geregistreerd. Dan kunnen uw gegevens niet langer worden nagespoord. 

CONTACT

Voor vragen inzake onze voorwaarden en policy's bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen via info@savwinery.com of bel ons op +46 8 560 0 560. 

© 2020 SAV Winery